ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ - Δ΄ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Ἡ Ἱ­ε­ρά Μη­τρό­πο­λις Πα­ρα­μυ­θί­ας ἐ­νη­με­ρώ­νει τό χρι­στε­πώ­νυ­μο πλή­ρω­μα ὅ­τι τήν Κυ­ρια­κή Δ΄ τῶν Νη­στει­ῶν 14/4 στόν Ἱ­ε­ρό Να­ό Ἁ­γί­ου Νι­κο­λά­ου Πάρ­γας θά τελεσθεί ὁ Δ΄ Κα­τα­νυ­κτι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πα­ρα­μυ­θί­ας, Φι­λια­τῶν, Γη­ρο­με­ρί­ου καί Πάρ­γας κ. Σε­ρα­πί­ωνος, μέ ὥ­ρα ἐ­νάρ­ξε­ως τίς 7 μ.μ. Ὁμιλητής τοῦ Κατανυκτικοῦ ἑσπερινοῦ θά ἔιναι ὁ Πανοσολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀλέξιος Πάκας ἀδελφός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γηρομερίου καί κληρικός τῆς καθ’ ἠμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μέ θέμα: «Ἡ προσευχή τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ ὁδηγός στόν πνευματικό ἀγώνα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς».

  Ἐκ τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως

image
image