ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διοίκησις Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παραμυθίας, Φιλιατῶν, Γηρομερίου καὶ Πάργας:

  • Ἕδρα: Παραμυθιά. Τ.Κ. 462 00. ,Τηλ. (πρόθεμα 26660)

        Τηλ. Οἰκίας Μητροπολίτου: 22260, Fax: 22092

         Τηλ. Γραφείων: 22377, Fax: 22255, E-mail: imparam@otenet.gr

  • Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Πρωτοπρ. Βελισσάριος Σάντας
  • Ἀρχιερατικοὶ Ἐπίτροποι:

              1) Παραμυθιᾶς: Πρωτοπρ. Βασίλειος Παππᾶς

              2) Ἡγουμενίτσης: Πρωτοπρ. Ἐλευθέριος Κωνσταντής

              3) Πάργας: Πρωτοπρ. Γεώργιος Κιζίρογλου

              4) Καναλλακίου: Πρωτοπρ. Σπυρίδων Νίκου

              5) Κεραμίτσης: Πρωτοπρ. Γεώργιος Μπασιαρᾶς

  • Διοικητικόν Προσωπικόν:

            Γραμματεία-Γραφεῖον Γάμων, Πρωτοπρ. Βελισσάριος Σάντας·

            Λογιστήριον - Γ.Φ.Τ., Πρωτοπρ. Βασίλειος Παππᾶς· 

            Ὑπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων - Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον, Πρωτοπρ. Σωτήριος Σταύρου·

              Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.-Ἀποστολικὴ Διακονία, Μηχανογράφησις, Παππᾶς Γεώργιος.

 

Ἐνοριακοὶ Ναοὶ 150.

Ἐξωκκλήσια 380.

Παρεκκλήσια 354.

Ναοὶ Κοιμητηρίων 50.

Μοναστηριακοὶ Ναοὶ 8.

image
image