Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ὁ Μητροπολίτης Παραμυθίας, Φιλιατῶν Γηρομερίου καί Πάργας κ. Σεραπίων (κατά κόσμον Ἰωάννης)

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παραμυθίας, Φιλιατῶν, Γηρομερίου καί Πάργας κ. Σεραπίων (κατά κόσμον Ἰωάννης) Μιχαλάκης, ἐγεννήθη εἰς Μέγαρα τῷ 1967. Ἐσπούδασεν εἰς τήν Ἀνωτέραν Ἐκκλησιαστικήν Σχολήν Ἀθηνῶν καί εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Ἐχειροτονήθη Διάκονος τῷ 1991 καί Πρεσβύτερος τῷ 1994. Ὑπηρέτησεν ὡς Ἐφημέριος καί Προϊστάμενος τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Μεγάρων, ὡς Γραμματεύς τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης και Μουσικῆς, ὡς Γραμματεύς παρά τῷ Ἀρχιγραμματεῖ, ὡς Γραμματεύς τοῦ Α.Υ.Σ.Ε. και ὡς Β΄ και Α΄ Γραμματεύς - Πρακτικογράφος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Μητροπολίτης Παραμυθίας, Φιλιατῶν, Γηρομερίου καί Πάργας ἐξελέγη τῇ 9ῃ καί ἐχειροτονήθη τῇ 21ῃ Ὀκτωβρίου 2023.

image
image