ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

Θεῖον Κήρυγμα:

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης, οἱ Ἀρχιμ. Μεθόδιος Ντελῆς καὶ Ἀλέξιος Πάκας, ὁ Πρωτοπρ. θεολόγος Κωνσταντῖνος Ράπτης, ὁ Πρωτοπρ. διδάσκαλος Θωμὰς Παππᾶς καὶ λαϊκοὶ θεολόγοι.

Τόποι ἑσπερινῶν ἑβδομαδιαίων ὁμιλιῶν:

1) Ἅγ. Δονάτος Παραμυθίας.

2) Εὐαγγελισμὸς Θεοτόκου Ἡγουμενίτσης.

Περιοδικῶς γίνονται εἰς ἅπαντα τὰ χωριά.

Ἱερὰ Ἐξομολόγησις:

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης καὶ οἱ ἔχοντες πνευματικὴν πατρότητα Ἱερεῖς.

Χριστιανικὴ Ἀγωγὴ Νεολαίας:

Κατηχητικὰ Σχολεῖα ὅλων τῶν Βαθμίδων εἰς τᾶς πόλεις καὶ τὰ χωριά, ὅπου ὑπάρχουν παιδιά.

Ἀντιαιρετικὴ δράσις:

Ἄγρυπνος παρακολούθησις τῶν ἐμφανιζομένων αἱρετικῶν καὶ διαφώτισις τοῦ λαοῦ διὰ τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, διὰ ὁμιλιῶν καὶ ἐντύπων.

Ποιμαντική Στρατοῦ:

Λειτουργίαι, ὁμιλίαι, ἐξομολόγησις καὶ ἐπισκέψεις εἰς 628 Τ.Π. Φιλιατῶν καὶ εἰς φυλάκια.

Ἐκκλησιαστικὰ Βιβλιοπωλεία:

1) Παραμυθίας: Ὑπεύθυνος Πρεσβ. Θωμᾶς Μούτσιος, τηλ. 26660-22264.

2) Ἡγουμενίτσης: Κύπρου 37, 461 00 Ἡγουμενίτσα, E-mail: bibliopoleio@imparamythias.gr , Ὑπεύθυνος• Πρεσβ. Εὐστάθιος Καλταπανίδης, τηλ. κιν. 6948035246.

Δανειστικαὶ Βιβλιοθῆκαι:

Λειτουργοῦν εἰς Παραμυθίαν, Ἡγουμενίτσαν, Φιλιάτας, Πάργαν, Καναλάκι, Πέρδικα καί Ἁγία Μαρίνα.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

Γενικὸν Φιλόπτωχον Ταμεῖον. Τράπεζες Αἵματος:

1. Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος Ἡγουμενίτσης (τηλ. 26650-25593). 2. Ἱ. Ν. Ἁγ. Σπυρίδωνος Ἡγουμενίτσης (κιν. 6944754656). 3. Ἱ. Ν. Ἁγ. Κωνσταντίνου & Ἑλένης Πολυνερίου (κιν. 6972424875). 4. Ἱ. Ν. Ἁγ. Κωνσταντίνου & Ἑλένης Καταβόθρας (τηλ. 26650-94049, κιν. 6972714724). 5. Ἱ. Ν. Παμμ. Ταξιαρχῶν Πλαταριᾶς (τηλ. 26650 - 71641).

image
image